Руско шампанско: казусът разтърсил света

От няколко години светът на виното буквално ври и кипи. Тя е свързана с това, че…