Влияние на климатичните промени върху производството на вино

Гроздето е живителната сила на виното. То е деликатно, то е една вселена, от която зависи…