Същност и специфика на винения туризъм

Виненият туризъм е сред най- популярните в последните години специфични видове туризъм, който освен широк отзвук…