Вино и религия

Вино и религия. Религия и вино. Кое е възникнало първо и кое предшества кое? Сладкото опиянение…