Същност и специфика на винения туризъм

Виненият туризъм е сред най- популярните в последните години специфични видове туризъм, който освен широк отзвук сред туристите, започва да получава и широк отзвук в бизнес и икономическите среди. Той е апетитна хапка за всеки, който има желание, финансова възможност и идеи да инвестира в туризма.

Същност на винения туризъм

Ако се направи анализ на термина „винен туризъм“, може да се каже простичко, че това е туризъм касаещ виното. Но нещата далеч не са толкова елементарни. Виненият туризъм е много комплексен и сложен в своята тясна обвързаност с идентичността на виното от определени региони в културните, икономически и исторически аспекти. Някога бил просто част от стандартния туризъм, през последното десетилетие виненият туризъм започва да се диверсифицира и да се откъсва в отделна подкатегория, която се развива с бързи темпове. За това способстват различни международни програми, установяването на национални законодателства свързани с винения туризъм, икономическото развитие на винените региони и отварянето им за нов тип бизнес и дейности. В допълнение към това, нужда от предоставяне на нов вид добавена стойност към виното, дава стимул виненият туризъм да е това, което към днешна дата. 

Елементи на винения туризъм

Виненият туризъм е сложна съвкупност от различни елементи, които заедно и поотделно го оформят. Когато тези елементи са едновременно налични в конкретно проявление на винения туризъм, тогава се говори за комплексност на услугата и за максимално разгръщане на потенциала на този вид туризъм. Тези елементи са 5 и имат еднаква по значимост важност за развитието на всеки винен туризъм.

Енология

Енологията е ядрото на винения туризъм, защото именно заради това, което е виното, съществува и този род туризъм. Енологията е свързана с разглеждане на лозя, изби, винарни, вникване в същността на производствения процес, запознаване с различни етапи и аспекти на този процес. Това може да има формално или неформално естество. Без значение на формата, е свързано със същината на виното като напитка и продукт.

Настаняване

Според едно проучване, 80% от винените туристи живеят в градски райони. При тях се наблюдава истински глад за природа, за откъсване от стреса на града и наслада на спокойствието на отдалечените райони, сред природа и тишина. И тъй като повечето пъти виненият туризъм се развива извън хаоса на града, именно настаняването е вторият по важност елемент. Факт е, че дегустацията на вино се случва по различен начин и има различни резултати в града и извън него, сред природата.

Гастрономия

Виното преди всичко е важно за гастрономията и гастрономическите преживявания и създаване на гастрономически емоции. Като трети важен елемент на винения туризъм може да се посочи кулинарното изкуство и съчетаването му с виното. Виното е различно и се усеща различно в комбинация с храна. Виното е пълноценно, когато се съчетае с храна. Особено, когато тя е типична за региона на винения туризъм или става дума за специално подбрани специалитети.

Забавление

Когато се говори за вино и за туризъм, няма как да липсва забавлението. Ако виненият туризъм не е забавен, не носи наслада, значи целта на занятието не е постигната. Забавлението е също важен елемент, този който оставя трайни спомени за хубави моменти и емоции.

Kултура

Виното е един от най- добрите проводници на културата. Дори виненият туризъм да не предлага пряка връзка с култура, то неминуемо разкрива макар и малко детайли от културния аспект на виното. Било то като информация за обща култура касаеща гроздето, било то за производствения процес, било то данни за история на конкретното вино, региона, винарната и други. Културният аспект на винения туризъм е най- обстойно изразен посредством различните винени фестивали и изложения.

Първенците във винения туризъм

Далеч преди да достигне нашите географски ширини, виненият туризъм вече е развит и с положени стабилни основи в редица държави. Сред първенците, съвсем логично, са държави, в които винопроизводството е достатъчно добре развито и се е превърнало едва ли не в движещ механизъм на съответната икономика. На първо място в Европа, естествено е Франция, която може да се похвали с над 10 млн туристи, които са се отдали изцяло на винен туризъм. На второ място е Германия с 7.3 млн туристи, а Италия е с приблизително 5 млн годишно. Испания, въпреки огромното количество вина, които произвежда, остава далеч зад другите държави, с 3.6 млн посетители, отдали се на винен туризъм годишно. В Америките цифрите са далеч по различни, като между първите места в класацията съотношението е фрапиращо. В Северна Америка САЩ води първенството с 15 млн винени туристи на година, което е обяснимо, предвид факта, че държавата е огромна. Канада е на второ място с 3.7 млн туристи годишно. Единственият отличаващ се представител в Южна Америка, това е Аржентина с 1.5 млн туристи. В Африка има една- единствена държава, в която може да се говори за винен туризъм и установени традиции във винопроизводството. Това е Южна Африка, която може да се похвали с половин милион винени туристи. Страните от Новия свят си проправят път в доказване на своите успехи във винения туризъм. Австралия има 1 млн, а Нова Зеландия 0.22 млн туристи на годишна база.

Виненият туризъм през 2020г.

2020г. е една от най- странните за всички бизнеси. Тя засяга и винения туризъм, тъй като всички туристически дейности за много дълъг период са силно ограничени. Рестрикциите по отношение на свободното движение на хора, водят до невероятно негативен отлив на туристи. Над 20%[1] от участващите във винения туризъм са със загуби над 80%. 1/3 от активните участници във винения туризъм отчитат загуби между 50% и 80%. Други 1/3 са с по- голям късмет и загубите за тях са между 10 и 50%. Едва 10% от занимаващите се с винен туризъм запазват своите приходи и не отчитат голяма разлика между 2019 и 2020г. Малцина са късметлиите, едва близо 6%, които докладват за увеличаване на постъпленията си. Голяма част от загубите се дължат на първата половина на 2020г, когато светът е все още в невъобразим хаос, няма конкретна информация или план за действие. Едва във втората половина, когато хората започват да си поемат въздух и някак ситуацията не изглежда толкова плашещо лоша, започва съвземане на винения туризъм. И благодарение на първите месеци от втората половина на годината, не се стига до тотален крах и загуби от 100%.

Грузинска декларация за винен туризъм

За да може виненият туризъм да става все по- устойчив и да получава необходимата подкрепа, през 2016г Световната туристическа организация разписва Грузинска декларация за винен туризъм. Идеята на тази декларация е да насърчи развитието на винения туризъм и да засили ролята на виното в културното наследство на нациите.

В голяма степен написването на Декларацията е продиктувано от факта, че все повече уникални места и дестинации биват включени в картата на световното културно наследство, като голяма част от тях са в една или друга степен обвързани или имат нещо общо с винопроизводството. Това е комбинация с нарастващия интерес към винения туризъм, както и фактът че този туризъм е силно обвързан с особено важния аспект на всеки туризъм- храната и напитките- налага да се помисли за международно регламентиране.

Декларацията засяга няколко основни акцента на винения туризъм- ландшафт, местна история, култура, гастрономия и всичко това, което е важно за винения туризъм. Засягат се както вече развитите дестинации, така и нововъзникващите и тепърва развиващите се.

В нея са заложени идеи, върху които да се работи, които да се развиват, които да способстват на свой ред за още по- пълноценното развитие на винения туризъм. В това число влизат:

  • Използване на винения туризъм за популяризиране на нематериалното културно наследство и едновременно с това като част от това наследство
  • Генериране на икономически и социални ползи посредством винения туризъм
  • Създаване на уникални и иновативни туристически продукти посредством винения туризъм
  • Разработване на политики, улесняващи едновременно популяризирането и запазването на дестинациите за винен туризъм
  • Насърчаване на публични и частни партньорства, които да подпомогнат винения туризъм и икономическото развитие
  • Насърчаване на изследванията във винения туризъм за повишаване на конкурентоспособността на дестинациите чрез иновативно разработване на продукти в рамките и извън дейностите на този туризъм

Не само настоящето, но и бъдещето са винения туризъм изглеждат многообещаващи. Все повече дестинации и бизнеси пряко обвързани с виното се ориентират в тази посока, което е сигнал, че всеобщия интерес към този вид туризъм се увеличава. И ако бъдат положени достатъчно усилия и то в правилната посока, виненият туризъм би следвало да продължи да процъфтява.

Още за виното, може да прочетете тук.

Информация за различни марки вино, може да откриете тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *