Руско шампанско: казусът разтърсил света

От няколко години светът на виното буквално ври и кипи. Тя е свързана с това, че Русия ще използва названието „шампанско“ за своите искрящи и пенливи вина. Или поне така твърдят различни медийни източници. Повдигат се много въпроси, объркването е огромно, възмущението е чутовно. Откъде произлиза този казус, какви мотиви стоят зад желанието на Русия и всъщност, достоверна ли е изобщо информацията по този „скандал“? Какво е руско шампанско изобщо?

Какво е географско означение?

По дефиниция на Световната организация по интелектуална собственост географско означение, познато още като географско указание, е знак използван върху продукт със специфичен географски произход, който продукт притежава качества и/или репутация обвързани именно с този произход. Две са основните изисквания при географските означения и указания. На първо място това е продуктът или услугата да произхожда от конкретното място. На второ място, качествата да са пряко свързани именно с това място и да е налице ясна връзка между продукта/ услугата и първоначалното му място на създаване.

Географското указание е обект на интелектуалната собственост, който дава и релевантни монополни права на производителите. Това са правото да възпира трети лица от използването на географското указание; правото да предотвратява производството на стоки, които не отговарят на приложимите стандарти; както и да отбелязва с географското означение продукти и услуги. Тези права не означават, че не може да се използва техника на производство, идентична на използваната в обекта на географското указание.

Съдържание на географското указание

Географското указание включва в себе си няколко понятия, които имат сходно правно покритие, с малка разлика в дефинициите. Това са географско указание, наименование за произход, защитено наименование за произход и защитено географско указание.  Географско указание е дефинирано в TRIPS и Лисабонското споразумение като знак (най-често собствени имена), който идентифицира стока като произхождаща от територията на определена държава, регион или местност в тази страна, откъдето произхождат дадено качество, репутация или друга характеристика на стоката.

Наименование за произход е дефинирано като името на географски регион или специфична област, в които се прилагат специфични правила за производство на определени храни със специални характеристики, свързани с местоположението.

Генерично означение

Всяка една марка и всяко едно географско означение съществува под риск да се превърне в генерично наименование. Генерично наименование, още наричано родово, е когато наименованието от обозначаващо мястото, откъдето произхождат продуктите или услугите, се превърне в термин, обичаен за дадения продукт или услуга. Ярък пример за това е сиренето Камембер, което първоначално е географско означение в най- чистия си вид, но в с времето се превръща в родов термин, с който се обозначава всяко сирене от този тип и с тези характеристики, без значение от географския му произход.

На какво се дължи трансформацията от географско в родово означение?

Колкото по- голяма става популярността на географските означения, колкото по- разпознаваеми са те, толкова повече тяхната популярност води до един вид канибализация. Популярността изяжда своя обект и го превръща в непопулярен, такъв който е погълнат от идентични продукти и услуги, които нямат обаче отношение към географското означение. Тоест, всички продукти или услуги, които са идентични на тези обозначение с географското означение, започват да се наименуват именно с това географско означение.

Лошата съдба на шампанското

По този път е тръгнало и географското означение „champagne”, което ЕС приема еднозначно, че трябва да се използва само и единствено за пенливи вина от региона Champagne във Франция. Останалият свят, все пак, не е съгласен с това. В САЩ и много азиатски страни, които заедно и поотделно представляват един огромен пазар за тази напитка, отдавна думата champagne е добила вид на обща дума, описваща вид пенливо, та дори и газирано вино.

„Шампанское“ на Русия

Русия е сред страните, които държат на своите традиции, култура и история. Особено в частта със запазване на езика, та дори превръщането в култ. В Русия чуждестранните марки не могат да съществуват в своя оригинален вид. Coca Cola се превежда и изписва на кирилица като Кока Кола. И точка. Няма място за спор, няма място за драма. Същото се отнася и за други индикации, отличаващи стоките и услугите на един търговец от стоките и услугите на други търговци, по еднозначен начин. В тази клопка е хванато и географското означение champagne. Руските потребители са верни на правилото, че ако една стока е продавана в Русия, тя трябва да бъде обозначена на кирилица. Тъй като шампанското е географско означение, със световна популярност, което изписано в този си вид е релевантно на своите характеристики; пък и се среща сериозен отпор от производителите означението да се изписва по друг начин различен от оригиналния, Руската Федерация решава кардинално въпроса. Това решение е въведено с промени в Закона за виното и лозите. Всичко е просто и ясно! Промяната в закона забранява използването на руския превод на думата champagne, а именно „шампанское“ върху етикетите на вноски пенливи вина. Тоест, производителите на champagne от района Champagne във Франция могат да предлагат своите продукти с географското означение, както е по правило. Но нямат правото да изписват думата на кирилица, съответно и в превод. Правото да се използва думата „шампанское“ имат право само и единствено местни, руски производители. Това, естествено, предизвиква възмущение и широк отпор от страна на производителите в Champagne, но ходът на руснаците е нито противозаконен, нито нарушава международните актове. Може да се приеме, че този ход е с цел запазване на културата и езика, дори. Както французите искат да запазят своето географско означение, отдавна тръгнало по наклонената плоскост на родовото означение, така и руснаците имат своя контрапункт. Русия няма претенции върху champagne, а върху своите пенливи вина, които са „шампанское“. И имайки предвид, че Русия е на 15-то място в света в консумация на пенливи вина, производителите от Champagne надали ще искат да загубят този обем продукция.

Защо Русия няма претенции към champagne, а само към „шампанское“?

Русия е страна- членка на два от трите международни акта, които регулират географските означения. Това са TRIPS и Парижката конвенция. За да може страната да си позволи волността да използва регистрирано географско означение, към което няма отношение, тя трябва да се откаже от подписаните международни споразумения, които недвусмислено са от полза за нея и са пряко свързани с възможностите собствената икономика на тази страна да бъде задвижвана. Нарушаването на  дори една точка от тези актове, би довело до това Русия да загуби своите привилегии, като например нейните обекти на интелектуална собственост да получават адекватна закрила в други страни- членки на същите тези актове. Егото не е по- силно от парите, особено когато се касае бъдещето, икономическото и бизнес оцеляване на почти 155 млн. души.

Дегустационна информация за различни марки шампанско и пенливи вина, може да откриете тук.

Още интересна информация от света на виното, може да научите тук.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *