Испанският винен регион Риоха

567 вина! Грозде, за което се грижат 14 800 лозари! Неоспоримо качество! Незабравим вкус! Всичко това се предлага от DOCa Риоха или иначе казано от винения регион, който е титулован с една от титлите, стоящи най-високо във винената класификационна йерархия на Испания, а именно Denominación de Origen Calificada. Спецификата на почвите, терена, въздуха, разположението, начина на отглеждане и много други, предопределят онова качество на вината от този регион, което се дава за еталон.

Географско разположение

Регионът Риоха е разположен в северната част на Испания и се простира по бреговете на река Ебро. Територията, която обхваща е около 100км на юг от Билбао, 400км на запад до Средиземно море и приблизително 350км на север от Мадрид. Риоха, освен всичко останало, е и регистрирано още през 1925г. наименование за произход (D.O.Ca- наименование за произход е наименованието на страна, район или определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори). Когато става дума за D.O.Ca Риоха, в никакъв случай не трябва да се ограничава само до автономната административна област Ла Риоха. Тук става въпрос за цял винен регион, който в действителност обхваща три автономни области- Ла Риоха, Навара и Страната на Баските. За целите на разграничаването на областта от винения регион, когато е упоменато Ла Риоха, се има предвид административната единица, а когато е посочено само Риоха или D.O.Ca Риоха, става дума за винения регион. Риоха разполага на своята територия с над 66 000 хектара лозови насаждения. Почти 46 000 хектара се намират в Ла Риоха. Малко над 13 000 хектара са в Алава. Останалите малко над 7 000 хектара са на територията на Навара. Тази площ, в общи линии, е половината от площта на Бордо и почти три пъти площите на Бургундия и Рибера дел Дуеро, взети поотделно.

Географски особености на Риоха

На юг и на север регионът е обримчен с планини, а една от най- големите реки в Испания- Ебро- го пресича. Тези отличителни географски признаци позволяват образуване на седем долини, всяка от които се отличава с климата и почвата си. Именно поради това географско, климатично и почвено разнообразие, Риоха се определя като уникално място, което дава богатство на отглежданите там различни култури, в това число и винени. Миксът, своеобразната палитра от условия, са отлични за производство на висококачествени вина, създадени от най- доброто грозде, проявяващо неповторими потенциал за интензивност, киселинност и количество на танините.

Планините обграждащи Риоха защитават умело региона от студените и влажни атлантически северни ветрове, които идват от Сиера де Кантабрия, както и от често екстремните климатични условия, които се простират от Сиера де ла Деманда и Сиера де Камерос.

Река Ебро е съкровището на региона. Пресича го в горната му част, като го разделя на тясна северна и по- обширна южна. Седемте притока на реката осигуряват достатъчно количество вода, с която лозовите масиви да бъдат поддържани и обгрижвани. Тези притоци са Оя, Тирон, Нажерия, Ирегуа, Леза, Сидакос и Алхама, като всяка си има и прилежаща долина. В този винарски регион най- западният град е Харо, а най- източният Алфаро. Те са разположение на 100км един от друг, като Харо е на 480м надморска височина, а Алфаро е ситуиран на 303м надморска височина. Голяма част от терена е терасиран и именно на тези тераси са засадени лозовите масиви. Най- горните тераси достигат до 800м надморска височина и разликата между най- ниските и най- високите терени оказва сериозно влияние върху характеристиките на различните сортове грозде, които се отглеждат тук.

Почвите в Риоха

Далеч не е единствено географията на региона това, което позволява такова богато разнообразие от вина, произведени от местните сортове. В различните долини техниките на отглеждане са различни и когато са комбинирани със съответния микроклимат, се създават вина с индивидуалност, идентичност, пищност.

С две думи, на територията на Риоха има всичко- долини, планини, тераси, равнини. И всички те имат своите си различни типове и видове почви. Което води до една своеобразна мозайка. Най- типичната и разпространена за региона почва, която е същевременно и изключително подходяща за висококачествено грозде е балансиран микс от пясък, тиня и глина, с лека алкалност, бедно органично съдържание и задържаща в умерена степен водата в себе си през топлите месеци.

Но не само съставът на почвата е от значение за богатството, вкуса, особеностите и характеристиките на отглежданото грозде. Надморската височина, наклона, ориентацията, дълбочината, текстурата, структурата, органичността на почвата, активността на варовика, pH, проводимостта и още, и още, и още други фактори, оказват влияние.

Риоха Алавеса, един от трите основни под региона, изобилства от глинесто-варовикови почви, в цвят охра към жълто. Тези почви са бедни на органично съдържание, богати на вар, дренират се трудно и се обработват трудно. Корените на лозите проникват в дълбочина почти метър, до достигане на фрагментиран частично скалист субстрат.

В другите два подрегиона, Риоха Алта и Риоха Ориентал, във високите им части, които са отделени с алувиални тераси, доминират глинестите почви с високо съдържание на желязо. Цветът на почвите е кафяво- червен, те са богати на глина.  

По бреговете на река Ебро и на нейните притоци се срещат основно алувиални почви. Тези почви способстват образуването на плоски тераси, улесняват дренажа, акумулират топлина и отразяват слънчевата светлина. Всичко това спомага изключително много за доброто и равномерно узряване на гроздето.

Климат

Климатът в Риоха може да се определи като умерено топъл. Точно там се завихрят два противоположни климата- атлантически и средиземноморски, което е предпоставка за температури от порядъка на 12-14° C, разпределени на средногодишна база. Зимата е студена, но не и мразовита. Лятото обаче е истински горещо. Валежите са между 400 и 600 л/м2, отлично разпределени през цялата година, което води до влажна зима и сухи лято и есен. Гроздето тук се радва целогодишно на слънчева светлина, което от своя страна е прекрасно за отглеждането му и превъзходното му развитие. По данни от специалисти в областта, лозите имат нужда от минимум 1200 ч. слънце на година, за да могат да дадат хубави плодове. В Риоха слънцегреенето е около 2000 часа годишно.

И още за климата. Източните райони на винения регион са с по- изразено средиземноморско влияние, докато в западните се усеща атлантическо влияние. Всяко от тези влияния бива моделирано от близостта с река Ебро или нейните притоци, както и завихрящите се ветрове в долините.

През месеците септември и октомври времето обикновено е топло, валежи липсват, а условията са оптимални за узряване на по- късните сортове и спокойно прибиране на по- ранните.

Трите подрегиона на Риоха

Виненият регион Риоха се дели на три части: Риоха Алавеса на север от река Ебро;  Риоха Алта на запад от столицата на Ла Риоха, Логроньо и на юг от река Ебро; Риоха Ориентал на изток от Логроньо, до Алфаро.

Риоха Алта има за свой централен град Лагроньо. В Лагроньо има 15 винарни, като недрата на Стария град са „надупчени“ от подземни изби. Сенисеро в друг град в Риоха Алта, който също е добре познат с виненото си производство. Този град е най- посветеният на лозарството. Смята се, че това е едно от първите места в региона, което е започнало да се отличава с високото качество на вината си и е бил основен лозарски център на Риоха. На територията му са налични 12 търговски изби. Харо е историческата столица на Риоха. Преди векове той приютява френски производители на вино, които бродят из Европа в търсене на нови сортове лози, с които да заменят техните собствени, опустошени от филоксера. Някои от винарните в града са на над 1 век. Тук се намира и създадена през далечната 1892г. енологична станция.

Риоха Ориентал е с най- известен град Алфаро. Въпреки, че тук са налични едва 7 търговски изби, в прилежащите площи на града се намират най- много лозови насаждения, от който и да е друг град в региона. Градът датира от римско време и има вековни земеделски и винопроизводствени традиции. Калахора е друг град, който заслужава внимание. Той се счита за втория по население град в региона след Логроньо. През първите векове на нашата ера градът е бил голям анклав, известен със селскостопанско производство, градинарство, консервационни техники. Това е най-населеният град в Ла Риоха след Логроньо.

Риоха Алавеса има два лозарски центъра- Елсиего и Лагуардия. Елсиего има едва около 1 100 хектара лозови масиви, но за сметка на това разполага с цели 17 търговски изби, сред които са и най- известните на D.O.Ca Риоха. Фактът, че лозарската история на града датира още от Средновековието обяснява зависимостта на местната икономика почти изцяло от винарската индустрия. Лагуардия на свой ред е очарователен, кокетен малък град, в който духът на Средновековието се е запазил чудесно. Заобиколен от крепостни стени, с невероятна гледка към лозовите масиви, той има на разположение цели 58 винарни, на едва 1500 местни жители!

Винени сортове грозде отглеждани в Риоха

Винените сортове грозде, които се отглеждат в Риоха са в ограничено количество, но за сметка на това едни от най- добрите. Сред червените сортове са популярни:

 • Темпранийо (Tempranillo) известен още като Сенсибел, Тинта Рориз, Тинта Фина, Ул де Лебре, Тинта де Торо
 • Гарнача тинта (Garnacha Tinta) познат и като Арагонес, Гренаш, Канонау.
 • Грациано (Graciano) назоваван и Бовале сардо, Куроуияд,  Морастел, Тинта Миуда, Тинтия де рота.
 • Мазуело (Mazuelo) наричан и Каринйена, Самсо, Каринян, Бовале ди Спаня.
 • Матурана тинта (Maturana Tinta)

Сред най- отглежданите и използвани в производството на вина бели сортове са:

 • Малвасиа де Риоха (Malvasía de Rioja) наричан още Аларихе, Пирулес Дорада, Пирулес Верде, Рохал, Субират.
 • Гарнача Бланка (Garnacha Blanca), познат още като Гарнаш Блан, Гарнатха Бланка, Силина Ланк, Аликанте Бланка.
 • Темпранийо Бланко (Tempranillo Blanco) наименован също така Албана, Сенсибел де ла Манча, Форенсес, Темпрана, Темпрания, Темпранийо де Риоха.
 • Матурана Бланка (Maturana Blanca) с другото си име Рибадавия.
 • Турунтес (Turruntés) или още Албийо Майор или само Албийо.
 • Шардоне (Chardonnay) или Аубейн, Бьонуа, Гамей Блан, Мелон Блан.

Риоха е синоним на качествено вино. Риоха е синоним на вкус, аромат, богатство. Вината, които се произвеждат в Риоха са истинско отражение на специалните грижи, които хората и природата в симбиоза, под наименованието тероар, полагат за плодовете на слънцето- гроздето. Ненапразно вината на Риоха са винаги титуловани с отлични свойства, характеристики и особености. Риоха е винен регион целунат от Бог, лозята му са целунати от слънцето, а вината- целунати от духа на винените напитки.

One thought on “Испанският винен регион Риоха

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *